Index A.K. Barendregt B.V. Boender B.V. Voorne GWW B.V. Voorbeelden van projecten Materieel Contact
Ons nieuwe pand
U kunt bij ons terecht voor grondwerk op elk gebied, van het uitvlakken of bouwrijp maken tot het ophogen en verharden van terreinen, halfverhardingen, rioleringen en kabelsleuven. Ook het zetten van waterkeringen behoort tot onze specialiteiten.

Enkele van onze werken zijn:

 • Zagen van bomen
 • Maaien van dijken
 • Rooien van bomen
 • Riet maaien en varen
 • Branden van glooiingen
 • Aanleggen van paddepoelen
 • Palen drukken vanaf een ponton
 • Het rooien van bomen aan de Neckarweg
 • Aanleg van speeltuinen gemeente Rotterdam
 • Aanleggen en asfalteren van bedrijventerreinen
 • Bestraten bij Voorne-Putten autogroep te Spijkenisse
 • Het herstellen van een stuk fietspad d.m.v. asfalteren
 • Aanleg bergbezinkbassins/sedimentatiebekkens Slufter
 • Bouwrijp maken van een bedrijventerrein aan de Mannheimweg
 • Plaatsen draglineschotten t.b.v. renovatie onderdeel olieboortoren
 • Het drukken van een damwand aan de Antarcticaweg op de Maasvlakte
 • Aanleg kunstduin, poten helm en aanbrengen stuifschermen Maasvlakte
 • Verwijderen van beplating en reinigen van zijkant van een brug te Zuidland

 • Maaien van gazons
 • Aanbrengen 2,4 km keerwanden bij Golfbaan Kleiburg
 • Maaien spoordijken Gemeente Rotterdam
 • Onderhoudswerkzaamheden Gemeente Rotterdam
 • Aanleg Stelconplatenverharding incl. riolering bij Keppel-Verolme
 • Graven van sloten voor de Gemeente Rotterdam


  Belangrijke opdrachtgevers zijn:

 • Rijkswaterstaat
 • Havenbedrijf Rotterdam n.v.
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Hellevoetsluis
 • Keppel-Verolme
 • Greif Packaging
 • Waterschap De Hollandse Delta

 • Kanaaldijk West 13A - 3238 LM ZWARTEWAAL - T: 0181 - 393 473 - F: 0181 - 393 462